Kategorie
Bez kategorii Outsourcing rekrutacji Outsourcing: porady ekspertów

Jak rekrutować kadrę menadżerską?

Każdy przedsiębiorca i pracodawca, który w swojej karierze rekrutował pracowników doskonale wie, że jest to długi proces, związany z analizą setek aplikacji oraz przeprowadzaniem wielu czasochłonnych rozmów z kandydatami. Takie działania można przeprowadzać na własną rękę, lub we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami, które pomogą wybrać najlepszych kandydatów na stanowiska menadżerskie. Zwłaszcza w tym ostatnim zakresie oferta takich firm jak Blue Idea z Krakowa może usprawnić proces rekrutacji.

 

Do menadżera ciężej dotrzeć?

Sytuacja zmienia się jednak, kiedy poszukuje się specjalisty lub menadżera wyższej klasy. Takie osoby często określane są mianem „pasywnych”, posiadają ustabilizowaną pozycję na rynku pracy, niekoniecznie są zainteresowane zmianą miejsca pracy i otoczenia. W takiej sytuacji to po stronie pracodawcy lub właśnie wyspecjalizowanej firmy leży dotarcie do takiej osoby i zainteresowanie jej swoją ofertą. W tym procesie można m.in. korzystać ze wsparcia działań marketingowych w social mediach, headhuntingu oraz metod typu Direct Search, czyli poszukiwania bezpośredniego. W tym ostatnim sposobie chodzi o precyzyjne dotarcie do osób, które spełniają przyjęte na początku procesu rekrutacji kryteria. Można to robić chociażby poprzez analizę właściwych grup zawodowych i penetrację firm o podobnym profilu, strukturze i organizacji. Takie rozwiązanie pozwala w dużej mierze na oszczędność czasu i szybsze zapełnienie powstałej luki lub obsadzenie nowopowstałego stanowiska pracy. W przeciwieństwie do rekrutacji specjalistów w danej branży (inżynierów, osób ze specjalistyczną, wąską wiedzą) rekrutacja menadżerów jest procesem bardziej uniwersalnym, w którym nie jest konieczne mocne zgłębianie specyfiki branży, samego stanowiska oraz charakterystyki pracy.

 

Jak rekrutować i badać rynek?

Rekrutacja na wyższe stanowiska to nierzadko proces ukryty, w którym konkretna oferta jest wysyłana bezpośrednio na skrzynkę wybranego odbiorcy. Rekruterzy przed przystąpieniem do działania często konsultują się ze specjalistami z danej branży oraz osobami, które mogą znać charakterystykę konkurencyjnych firm.

Takie działania to domena wyspecjalizowanych firm rekrutacyjnych i outsourcingowych, które posiadają dużą wiedzę o rynku pracy oraz danej branży, dzięki czemu łatwiej mogą pozyskiwać najlepszych pracowników. – Direct Search to jedna z metod, jakie wykorzystujemy w procesie zatrudnienia dla naszych klientów w ramach usługi Rekrutacja Plus. Wszystko rozpoczyna się od spotkania i określenia potrzeb oraz warunków na danym stanowisku. Jeśli to możliwe poznajemy bezpośredniego przełożonego poszukiwanego kandydata, a także określamy cele do zrealizowania w pierwszych trzech miesiącach pracy. Klientów może zainteresować także poznanie opinii z rynku, o tym, jak jest widziany oczami kandydatów. Jest to dobry materiał będący bezpośrednim badaniem rynku w kierunku opracowywania strategii emoloyer brandingowej. Profesjonalni menadżerowie wysokiego szczebla cenią sobie pracę w firmach o pozytywnym, ukształtowanym wizerunku na rynku. My ze swojej strony pomagamy w badaniu i kształtowaniu takiego wizerunku. Podczas rekrutacji dbamy o tzw. candidate experience, który ma duży wpływ na wizerunek profesjonalnego pracodawcymówi Milena Parfieniuk, kierownik działu marketingu Blue Idea sp. z o.o.

Firma doradza także w kwestii wynagrodzenia przyszłego pracownika, a także podpowiada, jakie aktywności można podjąć w sferze employer brandingu, aby zaprezentować potencjalnego pracodawcę jako atrakcyjnego i godnego uwagi. Wśród prowadzonych przez firmę zadań znajduje się ponadto przygotowanie raportu z rekomendacjami najlepszych kandydatów, przeprowadzenie testów psychometrycznych, udział w poszczególnych etapach rekrutacji, jak również tzw. „onboarding”, czyli proces adaptacji pracownika w nowym miejscu, mający jak najszybciej wdrożyć go do nowych zadań.

 

Dlaczego warto?

Zlecenie procesu rekrutacji wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom to, poza wspomnianą już oszczędnością czasu, także odciążenie pracowników przedsiębiorstwa, którzy w tym czasie mogą się skupić na pozostałych działaniach. W ten sposób zwiększa się efektywność działań, przy równoczesnym zapewnieniu szybkiego i skutecznego procesu rekrutacji nowych pracowników. Warto pamiętać, że współpraca z zewnętrznymi rekruterami podnosi także wiarygodność w oczach kandydatów oraz partnerów biznesowych.