Kategorie
Outsourcing: porady ekspertów

Outsourcing usług na świecie – dlaczego warto inwestować?

Outsourcing usług, jak wiemy z poprzednich artykułów opublikowanych na naszym blogu, zapewnia przedsiębiorstwom szereg zalet gospodarczych. Popularność tego typu działań jest tak duża, że obecnie coraz więcej firm wybiera delegowanie pracy poza własne struktury nie tylko na terenie Polski, ale również w innych krajach. Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Outsourcing usług za granicę – zalety i zagrożenia

W przypadku outsourcingu usług na świecie mamy do czynienia ze zlecaniem konkretnych usług przedsiębiorstwom zagranicznym. Jest to związane z wieloma różnymi aspektami, wśród których (zgodnie z danymi zebranymi przez Dhan Info) najważniejsze są: obniżenie kosztów działalności (36%), skupienie się na kluczowych działaniach niezbędnych dla rozwoju firmy (36%), poprawa jakości pracy (13%) oraz przyspieszenie jej efektów (10%).

Delegowanie zadań do firm zagranicznych niesie ze sobą pewną dozę ryzyka. Do najczęściej wymienianych zagrożeń, o jakich warto pamiętać decydując się na outsourcing usług na świecie, zalicza się m.in. koszty podróży przedstawicieli firmy do konkretnego kraju, komplikacje związane z innymi strefami czasowymi, trudności komunikacyjne wynikające z różnic językowych czy też odmienne standardy pracy.

Mimo wszystko taki rodzaj outsourcingu daje spore możliwości rozwojowe dla przedsiębiorstw, dzięki którym firmy są w stanie osiągnąć wymierne korzyści wynikające z outsource’owania określonych procesów w firmie.

Dlaczego warto inwestować w outsourcing usług poza granicami kraju?

Outosourcowanie usług poza granicę Polski jest niezwykle popularnym zjawiskiem, pozwalającym przedsiębiorstwom na zwiększanie swojej efektywności biznesowej. Co więcej, zapewnia również kilka realnych biznesowych zalet, o których warto wspomnieć. Firma, decydująca się outsource’ować usługi poza granicę macierzystego kraju, może liczyć m.in. na:

Większy dostęp do specjalistów

Outsourcing usług na świecie daje nam dostęp do całej rzeszy specjalistów, których często brakuje w Polsce. Dostęp do doświadczonych pracowników np. sektora IT pozwala w wielu przypadkach poprawić wydajność działania firmy.

Nowe know-how

Współpraca międzynarodowa zapewnia realną okazję do wymiany biznesowych doświadczeń. Każda ze stron (zarówno my, jak i firma outsourcingowa) jest w stanie wynieść z niej nową wiedzę, pomocną w późniejszych działaniach.

spotkanie biznesmenów

Niższe koszty prowadzenia działalności

Korzystanie z możliwości, jakie daje outsourcing usług na świecie jesteśmy w stanie realnie obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to związane m.in. z brakiem konieczności przeprowadzania rekrutacji, co oszczędza czas i środki finansowe, które w innej sytuacji należałoby wydać w ramach kosztów pracowniczych.

Preferencyjne warunki gospodarcze

Jeśli zdecydujemy się pójść krok dalej, np. zakładając spółkę poza granicami, możemy liczyć szereg różnorakich przywilejów mających na celu zachęcenie nas do inwestowania. Należą do nich m.in. ulgi podatkowe, dostęp do zasobów centrów technologicznych, przepisy chroniące zagranicznych inwestorów przed zmianami legislacyjnymi czy specjalne strefy ekonomiczne ułatwiające współpracę międzynarodową.

Czy outsourcing usług na świecie jest przyszłością biznesu?

Jakość technologii telekomunikacyjnych oraz umowy gospodarcze podpisywane między poszczególnymi państwami pozwalają dziś przenieść rynek usług na skalę globalną. Dzięki temu outsourcing usług poza granice kraju jest rozwiązaniem relatywnie prostym do wdrożenia i kontrolowania, zapewniającym na dodatek realne korzyści. A to z kolei zapewnia szerokie spektrum wykorzystania idących wraz z nim wspomnianych wyżej korzyści w celu usprawnienia działania naszej firmy.

 

Źródła:

http://nowyoutsourcing.pl/outsourcing-offshoring-porownanie/

Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski, Anna Zorska, Gospodarka Narodowa nr 1-2/2007