Kategorie
Outsourcing sprzedaży

O co zadbać outsourcując proces sprzedaży?

Parafrazując słowa Henry’ego Forda można powiedzieć, że jeśli na własną rękę nie jesteśmy w stanie zorganizować czegoś lepiej od innych, powinniśmy powierzyć to specjalistom.  Zrobią to na pewno sprawniej, a nierzadko również i taniej.

 W tych dwóch zdaniach zawiera się idea outsourcingu (z ang. outside-resource-using), który jest tematem dość szerokim i równie szeroko definiowanym, a to ze względu na mnogość funkcji, jakich może dotyczyć. Ogólnie rzecz biorąc, przez pojęcie to rozumie się zorganizowane wydzielenie określonej części zadań czy procesów nie związanych bezpośrednio z głównym obszarem działalności organizacji i przekazanie ich wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej w zarządzanie. Tyle definicja.

Outsourcing procesu sprzedaży

W praktyce jedną z najbardziej popularnych u nas form outsourcingu (obok księgowości, wsparcia IT i usług finansowych) jest oddelegowanie procesu sprzedaży. Rynek ten wzrasta systematycznie od lat, a eksperci szacują, że oszczędności organizacji stosujących outsourcing sił sprzedaży mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent.

Sama sprzedaż jest kluczowym elementem każdej organizacji. Firma, która nie posiada sprawnego i skutecznego działu handlowego przegrywa rywalizację o klienta. Można oczywiście samodzielnie zorganizować zespół sprzedażowy i czekać cierpliwie na pierwsze efekty nie mając żadnych gwarancji powodzenia. Można także, jak sugerował to słynny przemysłowiec, zlecić to zadanie fachowcom.

Na co jednak zwrócić uwagę outsourcując proces sprzedaży? Oto kilka podstawowych rad.

Wybierz odpowiednią firmę outsourcingową

Przede wszystkim pierwszym krokiem powinien być trafny wybór firmy świadczącej usługę outsourcingu. Najważniejszy wydaje się aspekt merytoryczny, zwłaszcza że zrekrutowanie odpowiednich handlowców nie jest zadaniem łatwym, a tylko doświadczona firma wychwyci najlepszych fachowców i stworzy skuteczny zespół sprzedażowy. W przeciwnym razie prawdopodobna jest częsta rotacja pracowników i poszukiwanie wciąż tych najlepszych metodą prób i błędów.

Zwróć uwagę na koszty usługi outsourcingu

Kolejną, niezmiernie ważną kwestią, z jaką mamy do czynienia outsourcując proces sprzedaży, jest problem kosztów samej usługi. Nadmierna chęć redukcji wydatków, choćby poprzez ograniczenie wysokości wynagrodzeń pracowników, w prosty sposób może prowadzić do obniżenia jakości projektu i zamiast zyskać, organizacja więcej stracić. Skuteczny handlowiec, aby być dobrym w tym co robi, jest bowiem dobrze opłacany, ponieważ zna swoją wartość i wie, że jego praca przynosi wymierne korzyści.

Pamiętaj o monitorowaniu projektu

Outsourcując proces sprzedaży trzeba ponadto pamiętać, że zbyt duże, pozbawione jakiejkolwiek kontroli, oddelegowanie odpowiedzialności za dział handlowy jest podejściem błędnym i może być fatalne w skutkach.

W kontroli nad projektem chodzi o to, by stale monitorować jego rentowość i zdobywać informacje zwrotne z rynku. W ten sposób zleceniodawca wspólnie z firmą outsourcingową może na bieżąco wprowadzać zmiany, dostosowywać produkt czy usługi do potrzeb Klientów, a przede wszystkim realizować założone cele biznesowe.

Powierzając zarządzanie sprzedażą firmie outsourcującej, Klient ma możliwość skupienia się na doskonaleniu swojego produktu/usługi, rozwoju firmy, a przede wszystkim realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa. Dlatego też niezwykle istotny jest w zakresie takiej współpracy odpowiedni dobór firmy zewnętrznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *