Kategorie
Bez kategorii

Najczęstsze przyczyny zmiany pracy w Polsce

Wzrost gospodarczy i deklaracje zatrudnienia składane przez polskich pracodawców jednoznacznie pokazują, że mamy obecnie do czynienia z trendem stawiającym pracownika na rynku pracy w znacznie lepszej sytuacji niż do niedawna. Mając do wyboru więcej ofert zatrudnienia, to właśnie kandydat stawia warunki firmom szukającym odpowiedniej klasy specjalistów.

Jak prezentuje się sytuacja na polskim rynku pracy?

Badanie „Satysfakcja zawodowa Polaków 2016” przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak na próbie 4 816 respondentów z różnych branż przedstawia wiele ważnych informacji na temat polskiego rynku pracy.

Zgodnie z wynikami przeciętny pracownik ma 37 lat i ośmioletni staż w aktualnie zatrudniającej go firmie. Średni poziom zadowolenia z wykonywanej pracy wynosi 0,08 (w skali od – 2 do 2), co stawia go w pozycji neutralnej do zajmowanego stanowiska.

58% badanych uważa, że system wynagradzania w ich firmach jest niesprawiedliwy. Pułapem zarobków, w którym największy odsetek badanych czuje zadowolenie z otrzymywanej pensji, jest przedział 6 000 – 8 000 zł netto.

Jeśli chodzi o rozwój zawodowy, 42% respondentów jest zdania, że firma, w której pracują, nie zapewnia im wystarczających możliwości doskonalenia kompetencji. 64% z nich nie widzi również realnej szansy na awans w obecnej strukturze. W związku z tym niemalże co trzeci badany deklaruje, że aktywnie działa na rzecz znalezienia nowej pracy.

nowa praca

Dlaczego zmieniamy pracę?

Najczęstsze powody do zmiany pracy pokazuje badanie „Specjaliści na rynku pracy 2016” przeprowadzone przez serwis Pracuj.pl.

Wynika z niego, że w zdecydowanej większości przyczyną szukania nowej posady są względy finansowe – tak odpowiedziało ok. 70% badanych w grupie osób aktywnie poszukujących pracy, z czego połowa z nich wybrała niskie zarobki jako główny powód odejścia. Wśród innych przyczyn odejścia w raporcie z badania wymieniono również brak docenienia w obecnej pracy (45% badanych), złą atmosferę w pracy (23%), oraz złe relacje z przełożonymi (15%).

Wiedza na temat powodów chęci zmiany pracy jest bardzo istotna, ponieważ odzwierciedla to, co dla kandydata jest najważniejsze we współpracy z pracodawcą. Daje obraz tego, co motywuje go do pracy czy też czego nie toleruje. Oferując kandydatowi satysfakcjonujące warunki pracy w odpowiedzi na jego potrzeby, zyskujemy większą lojalność pracownika i przywiązanie do firmy. Pamiętajmy, że nie zawsze musi być to wynagrodzenie. Czasem wystarczy możliwość pracy w większej grupie ludzi, jasno wytyczony cel lub możliwość pracy z domu przez kilka dni w miesiącu – mówi Agnieszka Jarosz, Kierownik Działu Kluczowych Klientów, Rekruter, Blue Idea Sp. z o.o.

Z kolei badanie „Salary Tracker” przeprowadzone przez firmę Advisory Group TEST Human Resources wskazuje, że najczęstszym powodem zmiany pracy jest brak możliwości rozwoju – taką odpowiedź wskazało 29% badanych. 28% jako powód odejścia podało zbyt niskie wynagrodzenie, a 23% – sytuację osobistą.

Co z tymi, którzy zdecydowali się pozostać na swoich dotychczasowych stanowiskach?

Z badań przeprowadzonych przez serwis Praca.pl na swoich użytkownikach wynika, że w odpowiedzi na pytanie o powody pozostania na aktualnym stanowisku aż 54% badanych podało strach przed zmianą. 23% badanych jest zadowolonych z warunków zatrudnienia, a niemal co piąty ceni sobie miłą atmosferę panującą w biurze. Wygoda i szybkość dojazdu do miejsca zatrudnienia okazała się najważniejsza jedynie dla 4% respondentów.

Jakie możliwości daje rynek pracownika?

Większa liczba ofert na rynku pracy sprzyja poszukiwaniom nowego miejsca zatrudnienia. Pracodawcy zachęcają do podjęcia u nich pracy nie tylko wyższą pensją, ale również wieloma dodatkowymi benefitami (nie tylko karnetami na siłownię i prywatną opieką medyczną, ale coraz częściej również np.: możliwością pracowania zdalnie czy skróconym czasem pracy), starając się stworzyć jak najbardziej atrakcyjne warunki dla specjalistów.

Oznacza to, że obecny rynek pracy nastawiony na pracowników sprzyja ich rotacji. Dla firm jest to z jednej strony zagrożenie (ryzykują utratą doświadczonych pracowników), z drugiej zaś szansą na znalezienie osób mających ogromną wiedzę branżową i mogących wnieść do przedsiębiorstwa nową siłę do działania.

– Na chwilę obecną około 85% kandydatów, którzy biorą udział w prowadzonych przez nas rekrutacjach nadal pracuje. Taka sytuacja powoduje, że czas zatrudnienia nowego pracownika może znacznie ulec wydłużeniu, co należy wziąć pod uwagę przy pilnej konieczności zatrudnienia – dodaje Agnieszka Jarosz, Kierownik Działu Kluczowych Klientów, Rekruter, Blue Idea Sp. z o.o.

Dla pracowników taka sytuacja to przede wszystkim znacznie łatwiejsza możliwość zmiany miejsca zatrudnienia, atrakcyjniejsze wynagrodzenie oraz dodatkowa swoboda dyktowania własnych warunków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *