Kategorie
Outsourcing rekrutacji

Jak mierzyć efektywność procesów rekrutacyjnych?

Procesy rekrutacyjne z biznesowego punktu widzenia są jednym z kluczowych elementów działania firmy. Zapewniają stały dopływ nowych pracowników i pozwalają spośród grona kandydatów wybrać tych o potencjale zbliżonym do wymagań firmy. Dlatego też efektywność procesów powinna być jak najwyższa. Jak ją mierzyć?

Dlaczego efektywność jest taka ważna?

Mierzenie efektywności to najprostsza metoda na sprawdzenie, w jaki sposób wykonujemy swoją pracę. Im efektywność jest wyższa, tym więcej rzeczy jesteśmy w stanie wykonać w określonej jednostce czasu. Dlatego obecnie trendem biznesowym staje się ciągła jej analiza w celu znalezienia tzw. „wąskich gardeł”, mających największy wpływ na ilość czasu, jaki zajmuje nam rekrutacja.

Co wpływa na efektywność procesów rekrutacyjnych?

Aby mówić o mierzeniu efektywności procesów rekrutacyjnych, musimy wiedzieć, na co zwracać uwagę przy jej wyliczaniu. Poniżej prezentujemy najważniejsze wskaźniki, które należy uwzględnić w czasie prowadzonej analizy:

  • czas przebiegu rekrutacji: czyli ilość godzin, upływających od momentu rozpoczęcia procesów (opracowanie strategii rekrutacyjnej, publikacja ogłoszeń) do chwili podpisania umów z wybranymi kandydatami,
  • koszt rekrutacji: wszystkie koszty związane z przeprowadzonym procesem rekrutacyjnym, tj. m.in. koszty publikacji ogłoszeń, przygotowania systemu rekrutacyjnego (np. w celu przeprowadzania testów pracowniczych), koszt pracy rekruterów, agencji lub firmy outsourcingowej prowadzącej działania w naszym imieniu,
  • ilość zgłoszeń: do tego czynnika wliczamy zarówno ogólną liczbę aplikacji pozyskanych w procesie rekrutacji, jak i podział na poszczególne kanały pozyskiwania pozwalający wyliczyć efektywność każdego z nich, uwzględniając również kandydatury otrzymane dzięki referencjom naszych pracowników,
  • liczba kandydatów spełniających wymagania: ten wskaźnik jest liczony jako odsetek kandydatów spełniających wymagania oraz zaproszonych do dalszych etapów rekrutacji,
  • liczba kandydatów kontynuujących pracę po okresie próbnym: wskaźnik wskazujący procentowo liczbę kandydatów, z którymi po okresie próbnym zdecydowaliśmy się podpisać dalszą umowę,
  • satysfakcja z procesu rekrutacyjnego: poziom satysfakcji z przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego zarówno u kandydatów, jak i – w wypadku outsourcingu usług – firmy zlecającej tego typu działania.

Dlaczego efektywność jest ważna?

Badanie efektywności prowadzonych działań z biznesowego punktu widzenia pozwala nabyć niezbędną wiedzę dotyczącą jakości działań podejmowanych przez dział HR, agencję lub firmę outsourcingową. Jakość ta bezpośrednio wpływa na wyniki pracy, dlatego ważne jest, aby efektywność utrzymywała się na możliwie najwyższym poziomie.

Chcąc zapewnić taki stan, musimy stale analizować procesy rekrutacyjne pod kątem wymienionych wyżej czynników, szukając sposobów, które pozwolą przyspieszyć lub ułatwić te zajmujące zdecydowanie najwięcej czasu.

Źródła:

http://www.firma.egospodarka.pl/67127,Kiedy-rekrutacja-jest-efektywna,1,47,1.html

https://www.kariera.pl/artykuly/najwazniejsze-kpi-w-hr-wskazniki-efektywnosci-rekrutacji-co-mierzyc/