Kategorie
Outsourcing: porady ekspertów

Jak wiedza zdobyta podczas rekrutacji pracownika, może przydać się menadżerowi w pracy z zespołem

Efekty dobrze przeprowadzonej rekrutacji nie kończą się wraz z podpisaniem przez kandydata umowy o pracę. Rekrutacja pozwala menedżerowi wyciągnąć wnioski, jakimi warto posługiwać się też później, podczas pracy z zespołem. Jak menedżer może wykorzystać wiedzę o kandydacie, którą zdobył w trakcie jego rekrutacji?

Jaką wiedzę o kandydacie daje rekrutacja?

W trakcie procesu rekrutacyjnego dowiadujemy się nie tylko tego, na jakim poziomie jest merytoryczna wiedza kandydata. Zdobywamy również szereg innych informacji, które warto wykorzystać w późniejszym etapie pracy do tego, by zapewnić mu maksymalnie optymalne i rozwojowe stanowisko pracy. Czego dowiadujemy się w trakcie rekrutacji i jak można tę wiedzę wykorzystać?

Motywacja kandydata do pracy

To odpowiedzi kandydata udzielone na takie pytania jak: co sprawia, że chce mu się pracować? Dlaczego zrezygnował z poprzedniej pracy? Co spowodowało, że przesłał aplikację właśnie do nas? To, co motywuje i napędza kandydata jest niezwykle ważne – pozwala wydobyć z niego najlepsze cechy, wzmocnić zaangażowanie i zapobiec rotacji. Warto sobie te czynniki zapisać i wracać do nich przy okazji rozmów podsumowujących, oceniających czy przy comiesięcznym rozliczeniu pracy zespołu. Przy tej okazji, dobrą praktyką jest zwrócenie uwagi na to, co my jako firma zrobiliśmy, by spełnić oczekiwania pracownika.

 Przykład:

Menadżer wie, że pracownik z dwóch poprzednich firm odszedł dlatego, że firma nie umożliwiała mu uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach realizowanych poza nią. W związku z tym, może zaplanować dla niego budżet szkoleniowy i regularnie go realizować, by podtrzymywać zaangażowanie nowego pracownika.

Mocne strony pracownika

Każdy z nas ma swoje własne, konkretne predyspozycje. Odpowiadają one za to, w jaki sposób myślimy, działamy, jak przetwarzany informacje, budujemy kontakt i w jakich obszarach możemy uzyskać największy potencjał. Dla menedżera wiedza o predyspozycjach pracownika to bezcenna wskazówka na temat tego, jak delegować zadania, jak pracować nad komunikacją w zespole i w efekcie – jak realizować cele biznesowe firmy. Te predyspozycje badać można na wiele sposobów, np. poprzez badanie psychometrycznym narzędziem FRIS, które wykorzystuje również Blue Idea.

Sposób zachowania w konkretnych sytuacjach

Tę wiedzę menedżer zdobywa bezpośrednio (wywiad behawioralny bądź deklarowane zachowanie kandydata) albo poprzez obserwację kandydata podczas Assessment Center (AC). Dzięki tej owej wiedzy można wnioskować, jak zachowa się pracownik w przyszłości, w konkretnych sytuacjach. To zaś pozwala lepiej planować pracę i efektywniej zarządzać całym zespołem.

 Przykład:

Informacje zebrane w trakcie wywiadu i AC pozwalają postawić hipotezę, że pracownik ma problem z odmową przyjęcia kolejnych zadań z powodu braku przestrzeni na ich realizację. Aby mu pomóc, menadżer może zaplanować dla niego odpowiednie szkolenia bądź brać tę trudność pod uwagę, przydzielając mu kolejne zadania.

zespół projektowy

Pozycja w zespole

Niektóre metody rekrutacji – takie jak testy psychometryczne lub AC – ujawniają role zespołowe, jakie przyjmuje w swojej pracy dany pracownik. Efektywny zespół potrzebuje w swoich strukturach osób pełniących różnorodne funkcje: dbających o atmosferę, generujących pomysły, motywujących do działania itd. Dzięki wykorzystaniu w trakcie rekrutacji metod badających role zespołowe, szuka się brakujących ogniw do grupy i wiedza ta pomaga później dopasowywać kolejne rekrutacje do tego, co już w zespole jest obecne.

Efektywna rekrutacja to nie jedynie wybór osoby, która będzie odpowiednio wykonywać swoje obowiązki. To również pierwsza ewaluacja pracownika i zebranie danych, jakie pozwolą lepiej zarządzać zarówno nim, jak i całym zespołem, w którym będzie obecny. Warto taką wiedzę przechowywać i wykorzystywać na bieżąco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *