Kategorie
Outsourcing: porady ekspertów

Jak przygotować stażystę do pracy?

Dłuższe staże, trwające minimum 6 miesięcy, to świetny sposób na to, by przygotować stażystę do pracy i z osoby nieposiadającej doświadczenia, przemienić go w ciągu tego czasu w pracownika z potencjałem. Jak taki staż przygotować i poprowadzić, by osiągnąć zamierzony efekt?

Określ kompetencje, jakie stażysta ma zdobyć

Stażysta – jeśli ma w przyszłości zostać cenionym pracownikiem firmy – nie może całego swojego stażu spędzić na wykonywaniu prostych, nierozwijających zadań (czyt. parzeniu kawy). Jego zadania muszą być adekwatne do tego, czego ma się nauczyć. Powinny mieć rosnący stopień trudności i być ściśle związane z kompetencjami, które powinien nabyć. Aby to było możliwe, najpierw musisz wyznaczyć zakres kompetencji, jakie stażysta ma zdobyć. Powinny one dotyczyć technicznych i miękkich obszarów stanowiska oraz powinny być jak najbardziej konkretne (np. zamiast „umiejętność przygotowania prezentacji” lepiej określić kompetencje jako „umiejętność przygotowania prezentacji w programach Prezi i Power Point z wykorzystaniem konspektu, animacjami i elementami interaktywnymi”).

Przygotuj plan stażu i kroki milowe dla stażysty

Plan stażu to opis poszczególnych tematów, jakie stażysta powinien opanować. Opiera się on na kompetencjach, które musi zdobyć, by można było uznać, że jest przygotowany do pracy. Plan powinien być jak najbardziej uszczegółowiony, by można było w jasny sposób stwierdzić, czy stażysta zdobył poszczególne umiejętności i nad czym powinien pracować. Plan powinien uwzględniać zadania pozwalające zdobywać twarde (techniczne) i miękkie kompetencje.

Wyznaczanie kroków milowych to ważny punkt w planie stażu, który pozwala podzielić staż na etapy zaawansowania. Dzięki krokom milowym, zarówno stażysta, jak i jego opiekun wiedzą, co ten pierwszy już umie i jakiego rodzaju zadania można mu dawać do wykonania. Kroki milowe mówią również o tym, jakie zadania nie wymagają już kontroli opiekuna (dzięki temu, stażysta stopniowo zdobywa samodzielność). Kroków milowych nie może być za dużo. W trakcie półrocznego stażu planuje się ich 3-4.

Wyznacz opiekuna stażu

dwóch mężczyzn przy komputerze

Stażysta koniecznie musi mieć osobę, która za niego odpowiada. Z jednej strony będzie jej mentorem, a z drugiej będzie kontrolować pracę i udzielać niezbędnych informacji zwrotnych. Opiekun stażu nie może być jedynie „na papierze”. Musi czynnie brać udział w rozwoju stażysty. A to zajmuje sporo czasu. Opieka nad stażystą nie może być prowadzona „dodatkowo”. Stażysta nie jest też dla opiekuna przez pierwsze 3-4 miesiące pomocą, która go odciąża. Tak naprawdę każde zadanie, które opiekun przekazuje stażyście do wykonania to konieczność jego zaplanowania, wyjaśnienia, a później sprawdzenia i poprawienia. A to z reguły zabiera więcej czasu niż gdyby zadanie opiekun stażu wykonał samodzielnie. Jeśli Twoi pracownicy ledwie się wyrabiają z terminami, nie będą dobrymi opiekunami stażu, a stażysta niczego się nie nauczy.

Planuj rozmowy oceniające

O ile z pracownikami rozmowę oceniającą prowadzi się 1-2 razy do roku, o tyle ze stażystą warto rozmawiać częściej – np. przy okazji przejścia kroków milowych. Dzięki temu na bieżąco można korygować błędy i dbać również o rozwój kompetencji miękkich.

Koniecznie zaplanuj również rozmowę oceniającą na minimum 2 tygodnie przed zakończeniem stażu, w której poruszysz temat dalszej współpracy. Jeśli mimo tego, że stażysta ukończył staż, nie zdecydujesz się go zatrudnić, daj mu pełną informację zwrotną o powodach. Pamiętaj, że te początkujący pracownik może za kilka lat być cenionym specjalistą, którego będziesz chciał zatrudnić.

Zadbaj o zaangażowanie stażysty i jego chęć kontynuacji kariery w Twojej firmie

Częstym błędem popełnianym przez pracodawców lub managerów jest ignorowanie faktu, że stażysta w trakcie swojego okresu przygotowawczego, zarówno obserwuje firmę i to w jaki sposób się w niej pracuje, jak i staje się coraz bardziej atrakcyjnym uczestnikiem rynku pracy. Nie tak rzadką sytuacją jest ta, w której kiedy dochodzi pod koniec stażu do negocjacji finansowych warunków dalszego zatrudnienia, okazuje się, że stażysta wcale nie zamierza wiązać się z firmą na dłużej. Wynika to, z braku zadbania o zaangażowanie stażysty w firmę w trakcie jego pobytu w firmie.

Z badań przeprowadzonych w 2016 roku przez Praca.pl wynika, że 6% stażystów otrzymało propozycję pracy po zakończeniu stażu, ale jej nie przyjęło. O stażystę trzeba zatem dbać tak samo jak o szeregowego pracownika przez cały okres stażu – doceniać starania, dawać informację zwrotną i zaproponować jasną ścieżkę rozwoju. Warto od początku budować w nim wrażenie, że jest pełnoprawnym członkiem zespołu, by po zakończeniu stażu chciał z nami zostać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *