Kategorie
Outsourcing sprzedaży

Innowacje procesów sprzedaży – jak sprzedawać skuteczniej w dzisiejszych czasach?

Sprzedaż i marketing sprzed dekady różnią się od tego, co zaobserwować możemy obecnie. Rozwój technologii oraz zmiana mentalności spowodowały, że zmieniają się standardy, dawne techniki przestają działać i trzeba szukać coraz nowszych sposobów na skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów. Z tego powodu warto wiedzieć, jakie innowacje w sprzedaży zyskują obecnie na znaczeniu.

Sprzedaż XXI wieku

W wywiadzie dla „Harvard Business Review Polska” Dr Régis Lemmens, światowej klasy badacz i konsultant biznesowy ocenia, że w najbliższym czasie klienci będą płacić nie tylko za docelowy produkt lub usługę będącą przedmiotem sprzedaży, lecz za sprzedaż jako całość. Wiąże się to m.in. z zanikiem jasnego podziału ról na kupującego i sprzedawcę poprzez zastąpienie ich partnerstwem.

Projekt naukowy „Sprzedaż 2020” autorstwa Lemmensa pokazuje, że już w dzisiejszych czasach granica ta się zaciera na rzecz wspólnego kreowania odpowiednich wartości i rozwiązań w pełni satysfakcjonujących obie strony. Klient zmienia się powoli w pełnoprawnego partnera biznesowego, który z celu handlowego ewoluuje w osobę aktywnie współpracującą w dalszych tematach sprzedażowych.

Innowacyjne obszary w sprzedaży

Badania dra Lemmensa pokazują, jak ważnym kryterium w rozmowach o nowoczesnej, skuteczniej sprzedaży, staje się zmiana sposobu myślenia działów handlowych.

Jednym z najważniejszych elementów skuteczniej sprzedaży w XXI wieku jest już nie tyle korzystanie z psychologicznych trików i postępowanie zgodnie ze sztywną procedurą, lecz elastyczność oraz emocjonalny związek z oferowanym produktem.

Lemmers uważa, że obecnie sprzedaż ewoluuje w kierunku współpracy handlowców na każdym etapie powstawania oraz udoskonalania produktu. Dzięki temu są oni w stanie przyjrzeć się produktowi z perspektywy zapotrzebowań klientów.

Podejście to dotyczy również zmian na linii kontaktu z klientem. Sprzedawca nie powinien skupiać się tylko na zaletach produktu, ale pokazać klientowi, w jaki sposób przedstawiona oferta jest w stanie zaspokoić jego potrzeby. Klient powinien zostać emocjonalnie wciągnięty w proces tworzenia wartości wokół sprzedawanego produktu.

„Zaangażowanie” i „partnerstwo” – słowa-klucze w sprzedaży

Kluczem do sukcesu w nowoczesnej, skutecznej sprzedaży jest zaangażowanie w tworzenie i udoskonalanie produktu. Zarówno ze strony handlowca, który czynnie uczestniczy w jego tworzeniu, jak i ze strony klienta, mającego realny wpływ na produktowe decyzje.

Równie ważną kwestią jest też zmiana nastawienia samych handlowców w stosunku do klientów. Jasny podział handlowiec– konsument zaciera się na rzecz konsultacji, partnerstwa oraz poznania potrzeb zakupowych, co znacznie zwiększa szansę na zamykanie leadów sprzedażowych z sukcesem.

Zmiana nastawienia działów handlowych na innowacje sprzedażowe możliwa jest już dziś i im szybciej ona nastąpi, tym większa przewagę osiągnie firma nad swoimi konkurentami.

Źródła: