Kategorie
Bez kategorii Konsulting biznesowy outsourcing IT

DFA – Fundacja Rozwoju Armenii

Fundacja Rozwoju Armenii (DFA) to organizacja, wspierająca w Armenii rozwój inwestycji i eksportu, a także zajmuje się promocją turystyki. Powstała na początku 2015 r. w wyniku fuzji Armeńskiej Agencji Rozwoju (ADA), Fundacji Rozwoju Przemysłu (IDF) i Narodowej Fundacji Konkurencyjności Armenii (NCFA). DFA przechodzi obecnie proces rebrandingu, po którym będzie funkcjonować pod nazwą Business Armenia.

 

Celem DFA jest zapewnienie pomocy i wsparcia zagranicznym inwestorom – zaczynając od niezbędnych informacji na temat klimatu biznesowego Armenii, możliwości inwestycyjnych i prawodawstwa, przez wsparcie w organizowaniu wizyt terenowych i zarządzania po nich, pomocy przy realizacji projektów inwestycyjnych i prowadzeniu działalności na terenie Armenii.

 

DFA pomaga także firmom z siedzibą w Armenii w zwiększaniu wielkości eksportu i dywersyfikacji rynków eksportowych poprzez promowanie produktów z Armenii, pomoc przedsiębiorstwom w zwiększaniu poziomu gotowości do eksportu, zapewnianie im pomocy finansowej w ramach określonych programów i organizowanie wizyt handlowych i wyjazdów na targi.

 

Usługi DFA dla zagranicznych inwestorów w Armenii

DFA zapewnia pełną i bezpłatną obsługę zagranicznym inwestorom, w tym:

 • Dostęp do właściwych i aktualnych informacji na temat głównych rynków w Armenii, określonych branż i głównych graczy w odpowiednich sektorach, a także na temat trendów w Armenii i krajach sąsiednich, wraz z komentarzami. W ramach analiz znajdują się m.in. takie branże jak:
  • IT
  • Farmacja
  • Energia
  • Finanse
  • Transport
  • Turystyka
  • Jubilerstwo;
 • Wsparcie inwestycji, ekspansji, różnego typu projektów inwestycyjnych i reinwestycyjnych, w tym konsultacje prawne i rzecznictwo w zakresie rejestracji, formalności podatkowych, procedur celnych, systemów księgowych, licencji i zezwoleń.
 • Dotarcie i nawiązanie relacji z armeńskimi firmami i organizacjami biznesowymi, a także kontakty z przedstawicieli sektora finansowego w Armenii, z firmami venture capital i finansowymi.
 • Wsparcie w rozmowach z władzami lokalnymi, organami administracji państwowej i instytucjami publicznymi.
 • Pomoc w poszukiwaniu stref przemysłowych i nieruchomości biznesowych
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie pozyskiwania pracowników i podwykonawców
 • Promocję współpracy między inwestorami, a uniwersytetami.

DFA przygotowuje także szereg ciekawych raportów, które są pomocne dla inwestorów z różnych branż.

Blue Idea jest wyłącznym przedstawicielem DFA w Polsce.